Agencja PZU Wrocław
Zadzwoń i spytaj o ofertę
 
Skontaktuj się
z naszym Agentem
tel. 519 450 490
email: agencja@pzu-pzu.pl
biuro:pl. Solidarności 1 pok. 236
ul. Słubicka 18 budynek TGG
Wrocław
Aktualne zniżki
Rabaty nawet do 30%
Zadzwoń 519 450 490
Bezpłatna wycena i dojazd do klienta.
Kontakt

Umów się na bezpłatną wycenę.

umów

PZU WOJAŻER

Dla kogo?

Ubezpieczenie Wojażer przeznaczone jest dla:

Umowa może być zawarta jako:

podróż

Korzyści

Szeroka pomoc wynikająca z umowy ubezpieczenia Wojażer oferowana jest przez PZU za pośrednictwem Centrum Alarmowego. W momencie zgłoszenia przez ubezpieczonego, bądŸ inną osobę w jego imieniu, zachorowania lub wypadku, Centrum Alarmowe przejmuje na siebie całą organizację udzielenia pomocy ubezpieczonemu.

Zakres i przedmiot ubezpieczenia

Podstawowy zakres ubezpieczenia Wojażer - PZU Pomoc w Podróży obejmuje:

Ubezpieczenie kosztów leczenia zapewnia ochronę w razie nagłego zachorowania lub nieszczęśliwego wypadku zaistniałych podczas podróży, w okresie ubezpieczenia. Zakresem obejmuje organizację pomocy medycznej wymaganej stanem zdrowia oraz pokrycie jej kosztów. 

Przez pomoc medyczną rozumiemy:

 • leczenie szpitalne i ambulatoryjne, w tym:
 • transport:
 • zastosowanie komory dekompresyjnej w uzasadnionych medycznie przypadkach pod warunkiem rozszerzenia zakresu ubezpieczenia o uprawianie sportów wysokiego ryzyka lub uprawianie sportu wyczynowo, 
 •  leczenie stomatologiczne w przypadku ostrych stanów zapalnych i bólowych,
 •  leczenie związane z ciążą i porodem (w tym również koszty transportu do placówki medycznej), nie póŸniej jednak niż do zakończenia 32 tygodnia ciąży,
 •  naprawę albo zakup protez (w tym dentystycznych), okularów korekcyjnych oraz środków pomocniczych, których zniszczenie lub konieczność używania przez ubezpieczonego wynika  z wypadku ubezpieczeniowego objętego odpowiedzialnością PZU SA. 
 •  

  Sumę ubezpieczenia kosztów leczenia ustala ubezpieczający w uzgodnieniu z PZU SA  i w zależności od przyjętego zakresu terytorialnego ochrony ubezpieczeniowej wynosi ona:

  Warunki ubezpieczenia określają limity kosztów na leczenie stomatologiczne, leczenie związane z ciążą i porodem oraz na naprawę lub zakup protez oraz środków pomocniczych.

  Ubezpieczenie assistance Pakiet Podstawowy zapewnia organizację i pokrycie kosztów usług assistance, a w szczególności:

  Pakiet Podstawowy usług assistance można rozszerzyć, w zależności od potrzeb ubezpieczonego, między innymi o następujące usługi:

  Za opłatą dodatkowej składki ubezpieczenie Wojażer PZU Pomoc w Podróży może być rozszerzone o  ubezpieczenie NNW, ubezpieczenie bagażu podróżnego, ubezpieczenie OC oraz ubezpieczenie rezygnacji albo skrócenia uczestnictwa w zorganizowanym wypoczynku. Ochroną ubezpieczeniową można również objąć:

  Umowa ubezpieczenia może być zawarta na okres od jednego dnia do jednego roku.

   
  Samochód     Dom     Firma     Podróże     Emerytura     Życie i zdrowie    Ubezpieczenie rolne     Kontakt
  © Anna Kurek - Agent PZU