Agencja PZU Wrocław
Zadzwoń i spytaj o ofertę
 
Skontaktuj się
z naszym Agentem
tel. 519 450 490
email: agencja@pzu-pzu.pl
biuro:pl. Solidarności 1 pok. 236
ul. Słubicka 18 budynek TGG
Wrocław
Aktualne zniżki
Rabaty nawet do 30%
Zadzwoń 519 450 490
Bezpłatna wycena i dojazd do klienta.
Kontakt

Umów się na bezpłatną wycenę.

umów

Ubezpieczenie domu PZU DOM Plus

Dla kogo?

Ubezpieczenie przeznaczone jest dla osób fizycznych, które są właścicielami lokali mieszkalnych lub budynków mieszkalnych, bądź są ich posiadaczami np. na podstawie umowy najmu. 

dom

Korzyści płynące z ubezpieczania domu lub mieszkania

PZU DOM Plus to:

Zakres i przedmiot ubezpieczenia PZU DOM Plus

PZU DOM Plus to pakiet ubezpieczeń gwarantujący kompleksową ochroną mienia, rodziny (w zakresie ubezpieczenia OC w życiu prywatnym i NNW) oraz zapewniający pomoc w sytuacjach awaryjnych w domu (PZU Pomoc w domu). Wielowariantowość ubezpieczenia domu pozwala skroić ubezpieczenie na miarę nawet najbardziej wyrafinowanych potrzeb.

UBEZPIECZENIE MIENIA

W ramach ubezpieczenia mienia, ochroną mogą być objęte:

Dodatkowo, przedmiotem ubezpieczenia może być:

PZU DOM Plus gwarantuje odszkodowanie w przypadku zniszczenia mienia spowodowanego przez zdarzenia losowe (np. ogień, piorun, eksplozję, upadek statku powietrznego, dym i sadzę, opad, powódź, śnieg i lód, grad, huragan, zalanie, osuwanie się ziemi, zapadanie się ziemi, lawinę, uderzenie pojazdu, upadek drzew lub masztów, trzęsienie ziemi, huk ponaddźwiękowy), przepięcie, dewastację (z wyłączeniem budynków w stadium budowy), akcję ratowniczą, a w odniesieniu do mienia ruchomego lub stałych elementów również kradzież z włamaniem i rabunek.

Warianty ubezpieczenia ruchomości domowych lub stałych elementów: 

Wariant standardowy to proste rozwiązanie. Kompleksowa ochrony za przystępną cenę, w ramach której mienie ruchome i stałe elementy ubezpieczone są łącznie, w ramach jednej sumy ubezpieczenia od zdarzeń losowych, dewastacji, przepięcia, kradzieży z włamaniem rabunku lub akcji ratowniczej.

Wariant elastyczny  przeznaczony jest dla osób wybierających zakres ochrony ubezpieczeniowej dopasowany do indywidualnych potrzeb. Ubezpieczający sam decyduje co ma być ubezpieczone tj. jakie grupy mienia i od jakich zdarzeń.  

Ruchomości domowe lub stałe elementy mogą być ubezpieczone w wartości nowej albo rzeczywistej. Ubezpieczenie w wartości nowej dedykowane jest dla osób oczekujących gwarancji, że odszkodowanie umożliwi odtworzenia zniszczonego lub utraconego mienia bez uwzględnienia jego zużycia technicznego. Ubezpieczenie w wartości rzeczywistej to wersja ekonomiczna, dla posiadaczy nie najnowszego mienia.

 
Samochód     Dom     Firma     Podróże     Emerytura     Życie i zdrowie    Ubezpieczenie rolne     Kontakt
© Anna Kurek - Agent PZU